Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Spikes Blocks Serves Total
1 10 Yixin Zheng 56 14 8 78
2 8 Meili Song 61 6 9 76
3 16 Yao Li 60 4 7 71
4 9 Fang Duan 53 3 4 60
5 19 Weiwei Li 32 5 12 49
6 5 Siyu Qin 39 5 3 47
7 2 Xintong Chen 7 10 7 24
8 12 Qi Wang 11 3 5 19
9 4 Jiujing Xu 8 4 1 13
Total for tournament 327 54 56 437
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 8 Meili Song 61 19 53 133 45.86
2 16 Yao Li 60 21 58 139 43.17
3 9 Fang Duan 53 14 68 135 39.26
4 2 Xintong Chen 7 0 7 14
5 4 Jiujing Xu 8 3 8 19
6 5 Siyu Qin 39 9 25 73
7 10 Yixin Zheng 56 9 43 108
8 12 Qi Wang 11 4 26 41
9 19 Weiwei Li 32 7 21 60
Total for tournament 327 86 309 722 42.76
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 10 Yixin Zheng 14 32 43 89 0.56
2 2 Xintong Chen 10 20 21 51 0.40
3 8 Meili Song 6 6 11 23 0.24
4 5 Siyu Qin 5 13 9 27 0.20
5 19 Weiwei Li 5 20 12 37 0.20
6 4 Jiujing Xu 4 7 6 17 0.16
7 16 Yao Li 4 8 9 21 0.16
8 9 Fang Duan 3 9 13 25 0.12
9 12 Qi Wang 3 4 3 10 0.12
Total for tournament 54 119 127 300 0.24
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 19 Weiwei Li 12 4 71 87 0.48
2 8 Meili Song 9 6 60 75 0.36
3 10 Yixin Zheng 8 5 86 99 0.32
4 2 Xintong Chen 7 2 77 86 0.28
5 16 Yao Li 7 9 42 58 0.28
6 12 Qi Wang 5 3 38 46 0.20
7 9 Fang Duan 4 4 54 62 0.16
8 5 Siyu Qin 3 3 54 60 0.12
9 4 Jiujing Xu 1 0 17 18 0.04
10 7 Long Cheng 0 0 1 1
Total for tournament 56 36 500 592 0.25
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 2 Xintong Chen 93 4 291 388 3.72
2 4 Jiujing Xu 0 1 0 1
3 5 Siyu Qin 0 0 2 2
4 8 Meili Song 0 2 1 3
5 9 Fang Duan 0 0 1 1
6 10 Yixin Zheng 0 0 6 6
7 12 Qi Wang 0 1 2 3
8 14 Liuyan Huang 0 2 20 22
9 16 Yao Li 0 2 3 5
10 19 Weiwei Li 0 0 1 1
Total for tournament 93 12 327 432 3.72
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 14 Liuyan Huang 57 13 6 76 2.27
2 2 Xintong Chen 27 4 3 34 1.08
3 10 Yixin Zheng 23 6 1 30 0.92
4 16 Yao Li 20 6 0 26 0.80
5 8 Meili Song 18 4 2 24 0.72
6 5 Siyu Qin 16 4 2 22 0.64
7 9 Fang Duan 10 2 0 12 0.40
8 19 Weiwei Li 10 7 1 18 0.40
9 12 Qi Wang 6 0 0 6 0.24
10 4 Jiujing Xu 1 1 0 2 0.04
Total for tournament 188 47 15 250 0.75
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 14 Liuyan Huang 114 17 58 189 51.32
2 2 Xintong Chen 4 1 0 5
3 4 Jiujing Xu 2 1 0 3
4 5 Siyu Qin 36 9 11 56
5 8 Meili Song 7 3 1 11
6 9 Fang Duan 17 2 7 26
7 10 Yixin Zheng 20 3 13 36
8 12 Qi Wang 47 2 33 82
9 16 Yao Li 23 5 8 36
10 19 Weiwei Li 1 0 0 1
Total for tournament 271 43 131 445 51.32